Công văn liên quan đến kỳ thi học kỳ I năm học 2020-2021 – Trường ĐHKHTN

Một số công văn liên quan đến kỳ thi học kỳ I đối với sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021:

 

1_Hướng dẫn tổ chức kỳ thi HKI_20-21

 

2_Trách nhiệm của sinh viên,…

 

3_Trách nhiệm của CBCT,…

 

4_QD ra đề thi, chấm thi,…

 

5_QD về việc nhân đề thi,…

 

6_Mẫu đề thi,…

 

7_Mẫu đáp án và thang điểm,….

 

—KDC—

Tin Liên Quan