Chương trình đào tạo

1. Ngành Địa chất học

          Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo cử nhân Địa chất hướng đến mục tiêu trang bị, đào tạo cử nhân địa chất có năng lực (kiến thức, kỹ năng, phẩm chất) phát hiện, đánh giá, dự báo và giải quyết các vấn đề cơ bản của địa chất ở Việt Nam theo chuyên ngành được đào tạo (địa chất, ngọc học, công nghệ địa kỹ thuật- địa môi trường), năng lực tổ chức và lãnh đạo, học tập suốt đời và trách nhiệm xã hội đối với công tác nghiên cứu, chuyển giao tri thức địa chất học phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội đất nước, ứng phó biến đổi khí hậu.

          Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực điều tra khảo sát địa chất, tìm kiếm thăm dò và khai thác khoáng sản; chuyên gia tư vấn, chuyên viên đánh giá chất lượng khoáng sản; Các nhà ngọc học, chuyên viên kiểm định vàng bạc đá quý; Chuyên gia đánh giá tác động môi trường, quản lý và giảm nhẹ tai biến địa chất; Chuyên gia trong các lĩnh vực khảo sát địa chất công trình, cải tạo đất đá và xử lý nền móng; Chuyên gia tư vấn công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; Giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, các bộ ban ngành, hoặc được đào tạo tiếp thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước.

          Các hướng đào tạo đang tập trung: Nghiên cứu phân tích các cấu trúc địa chất và các quá trình địa chất phục vụ tìm kiếm khai thác dầu khí, xây dựng các cầu cảng, các công trình thuỷ điện, đường giao thông, quy hoạch lãnh thổ; địa kỹ thuật và phát triển hạ tầng, phòng tránh tai biến; ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí và công nghệ xử lý; các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu các tai biến như động đất, núi lửa, lũ lụt, trượt lở, nứt đất, sóng thần; vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường phục vụ cho quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý phát triển bền vững hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuât – kinh tế – xã hội, đô thị, nông thôn, các vùng lãnh thổ và bảo vệ môi trường địa chất; công nghệ khai thác tài nguyên, kiểm định, gia công chế tác các loại ngọc và đá quý; kiến thức hiện đại về hệ thống thông tin địa lý và viễn thám, phục vụ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực…

2. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

          Nước ta là một quốc gia giàu có về tài nguyên (tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên địa chất,…) nhưng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao về quản lý tài nguyên thiên nhiên còn rất hạn chế và chưa được đào tạo theo một hệ thống. Trước đòi hỏi của đất nước và xu thế hội nhập khu vực và Quốc tế, Khoa Địa chất được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường từ năm 2008. Chương trình đào tạo được liên kết với Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội cho phép sinh viên có nhu cầu học bổ sung các kiến thức cần thiết để cấp hai bằng “Quản lý Tài nguyên và môi trường” và ”Kinh tế phát triển”.

          Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho sinh viên kiến thức khoa học và thực nghiệm về quản lý tài nguyên và môi trường; Kinh nghiệm làm việc thực tế trong nghiên cứu, điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên môi trường; Năng lực tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực có liên quan.

          Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc tại viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học cấp Trung ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên: Sở Tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, thành phố, phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện, thị trong cả nước, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc được đào tạo tiếp thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước Các hướng đang tập trung đào tạo, nghiên cứu: các khoa học Trái Đất, tài nguyên thiên nhiên, khoa học quản lý.