Cố vấn học tập & Trợ lý

Chi Ha

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Cố vấn học tập Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Chi Toan

TS. Dương Thị Toan

Cố vấn học tập Ngành Kỹ thuật Địa chất

Chi DuongB

PGS. TS. Nguyễn Thùy Dương

Cố vấn học tập Ngành Địa chất

Dong1

TS. Bùi Văn Đông

Trợ lý Khoa học & Thiết bị

13133395_1032997916788407_8559099338555548269_n

TS. Phan Thanh Tùng

Trợ lý Đào tạo Sau đại học

Dung

ThS. Trần Thị Dung

Trợ lý Công tác Chính trị & Sinh viên

Chi PThao

ThS. Hoàng Phương Thảo

Trợ lý Đào tạo Đại học và Giáo vụ