Sinh viên

[VIDEO] HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI – LIÊN CHI ĐOÀN KHOA ĐỊA CHẤT
[VIDEO] HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI – LIÊN CHI ĐOÀN KHOA ĐỊA CHẤT

Ngoài các hoạt động học tập giáo dục trên các lớp học ,giảng đường , các...
Xem thêm

[VIDEO] HỘI SINH VIÊN KHOA ĐỊA CHẤT
[VIDEO] HỘI SINH VIÊN KHOA ĐỊA CHẤT

Hội sinh viên là nơi gắn kết các bạn sinh viên lại với nhau, giúp đỡ các bạn...
Xem thêm

Các hướng nghiên cứu phục vụ đăng ký nghiên cứu khoa học và KLTN cho sinh viên Khoa Địa chất
Các hướng nghiên cứu phục vụ đăng ký nghiên cứu khoa học và KLTN cho sinh viên Khoa Địa chất

Ngành Địa chất STT Hướng nghiên cứu Đề xuất đề tài Người hướng dẫn Số...
Xem thêm

Góc sinh viên

[VIDEO] HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI – LIÊN CHI ĐOÀN KHOA ĐỊA CHẤT

Ngoài các hoạt động học tập giáo dục trên các lớp học ,giảng đường , các bạn sinh viên còn được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khóa do Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên nhà trường tổ chức như văn nghệ, thể thao, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng… Với những hoạt động bổ ích tăng khả năng tổ chức, sáng tạo, được cộng...
Đọc tiếp